JOBROTATIE BINNEN tREDE

 • J

  obrotatie

Jobrotatie is een moeilijk woord. Wat betekent het precies? We leggen het uit met een voorbeeld.
Stel, je werkt in één van de organisaties van tRede. Je doet al jaren hetzelfde werk. Het kan zijn dat je het werk graag doet. Maar het kan ook zijn dat je eens iets anders zou willen doen omdat je het werk te zwaar vindt. Je weet niet zeker of je dit soort werk wil blijven doen tot aan jouw pensioen. Misschien heb je wel talenten om iets anders te doen of zin om eens met nieuwe collega’s samen te werken Dan kan je erover spreken met jouw verantwoordelijke. Deze persoon kan kijken naar wat er mogelijk is.
Jobrotatie betekent dat je ander werk krijgt binnen dezelfde organisatie. Het kan ook zijn dat je ander werk vindt binnen een andere organisatie van tRede. Je schuift dan door van de ene werkplaats naar een andere.

Kan dat zo maar? Het spreekt vanzelf dat er een aanpassing nodig is. Het kan zijn dat je een opleiding nodig hebt. Misschien is er wel een proefperiode. Het is de bedoeling dat zowel jij als de organisatie er beter van worden.

 • W

  at doet jobrotatie

Jobrotatie is een systeem waarbij medewerkers in eenzelfde organisatie of binnen een samenwerkingsverband de mogelijkheid krijgen om van functie, takenpakket of werkplek te veranderen. De achterliggende gedachte is dat als medewerkers jarenlang hetzelfde werk doen er een verlies kan zijn van kwaliteit, efficiëntie en motivatie. Er kan het risico ontstaan op verstarring. Bovendien verlies je voeling met evoluties in andere geledingen van de organisatie.
Doorgaans kiezen mensen vaak om in de vertrouwde omgeving te blijven werken, maar verliezen daardoor flexibiliteit en vertrouwen in veranderingen. Openstaan voor veranderingen en flexibiliteit zijn nu precies vereisten en competenties om de uitdagingen die op ons afkomen, aan te kunnen.
Je kan jobrotatie ook zien als een soort doorschuifsysteem, waarbij medewerkers onderling van plaats wisselen met een bepaalde regelmaat. Het zorgt ervoor, dat medewerkers breder inzetbaar zijn, waardoor een organisatie minder kwetsbaar is.
Jobrotatie kadert binnen de gedachte van Werkbaar Werk en retentiebeleid: medewerkers langer en gemotiveerd aan het werk houden. Een win-winsituatie voor werkgever en werknemer.

 • H

  oe werkt jobrotatie

Jobrotatie is een tool uit het HRM (Human Resource Management) die best verankerd wordt binnen het algemene personeelsbeleid van een organisatie. Meer en meer komt het besef van de nood aan permanente vorming voor medewerkers. Jobrotatie kan hier een bijdrage toe leveren gezien het kansen biedt tot opleiding en zo de tewerkstellingskansen verhoogt.
Onze sector wordt immers geconfronteerd met grote veranderingen en nieuwe uitdagingen in het licht van de persoonsvolgende financiering. Opleiding is nodig om onze medewerkers de nodige vaardigheden en competenties te laten verwerven. Op die manier kunnen we ook anticiperen op een voorspeld tekort aan geschikte en goed opgeleide medewerkers.

 • H

  oe bereik je jobrotatie

Vooraleer een jobrotatieproject kan gestart worden, is er onderzoek nodig binnen de eigen organisatie en het samenwerkingsverband dat tRede is. Alle geledingen binnen elke organisatie moeten doordrongen zijn van het nut en het draagvlak moet voldoende groot zijn.
Een positieve ingesteldheid is essentieel en medewerkers moeten ook het gevoel en de zekerheid hebben dat zij niet aan de kant worden geschoven, maar dat er integendeel in hen geïnvesteerd wordt. Jobrotatieprojecten hebben des te meer kans op slagen, als ze geen losstaande initiatieven zijn, maar deel uitmaken van een actief personeelsbeleid.