Open Plaatsen - PVB Budget

Openstaande Plaatsen PVB-Budget bij onze partners

lAlvinnenberg vzw

Alvinnenberg vzw

Open plaats dagondersteuning: belevingsatelier Doelgroep: volwassenen met een verstandelijke en/of een fysieke beperking


Vzw Alvinnenberg heeft een open plaats dagondersteuning: belevingsatelier

Datum registratie: 06 juli 2017&l.....

lApojo vzw

Apojo vzw

4 open plaatsen voor een studioproject


Wij hebben in Booischot 4 open plaatsen voor een studioproject dat open gaat in april 2018. Begeleiding kan uiteraard al eerder opgestart worden van thuis uit ter voorbereiding op het gaan wonen in het project:

 

lApojo vzw

Apojo vzw

open plaats intensieve woonondersteuning


In januari 2018 komt er een nieuwe kamer vrij in een leefgroep. Hierdoor is er ruimte voor een opname van een persoon, die intensieve woon- en dagondersteuning nodig heeft.

Kandidaten nemen contact met de maatschappelijk werkers van Wonen: 016565675 of SocialeDienst@huizeeigenhaard.be

 

.....

lApojo vzw

Apojo vzw

open plaats intensieve woonondersteuning


In een leefgroep hebben we een open plaats voor een man of vrouw met een vraag naar intensieve woonondersteuning.

Te contacteren: hilde.vanderwaeren@huizeeigenhaard.be

 

.....

lAve Regina vzw

Ave Regina vzw

Ave Regina zoekt nieuwe cliënten.


Ave Regina is een begeleidingscentrum in en rond het Leuvense voor volwassenen met een beperking. We bieden zowel woonondersteuning als dagondersteuning als individuele ondersteuning.In april 2018 komt er 1 kamer vrij binne.....

lHuis in de Stad vzw

Huis in de Stad vzw

Open plaatsen Dagondersteuning Huis in de Stad vzw


foto His

Wij zijn op zoek naar enthousiaste deelnemers om in onze dagcentra van Huis in de Stad te komen werken.

Huis in de stad vzw biedt dagondersteuning aan in haar dagcentrum Berbendaal, gelegen in de Molenstraat 35 te Tienen en op twee.....

lHuis in de Stad vzw

Huis in de Stad vzw

open plaats woonondersteuning


We hebben een open plaats in 1 van onze huizen op de campus Hamelendreef. Het leven in de huizen benadert, omwille van het beperkt aantal bewoners, in grotere mate het leven van een doorsnee gezin. Er wordt belang gehecht aan gedeelde momenten vb eetmomenten, samen TV kijken,… .....

lMartine Van Camp vzw

Martine Van Camp vzw

Open Plaats Inclusief Wonen


Datum registratie : 09/05/2017

Aanbod :

 • Intensieve woonondersteuning (Studiowonen)
 • Beschikken over een persoonsvolgend budget

 

Beschrijving aanbod :

lMartine Van Camp vzw

Martine Van Camp vzw

Open Plaats Dagcentrum (PVB)


Datum registratie : 12/05/2017

Aanbod :

 • Dagondersteuning - Atelierwerking
 • De Cliënt dient te beschikken over een persoonsvolgend budget
 • Indien men een vraag heeft voor twee dagen dagondersteuning of minder, is ook instroom via Rechts.....

lMartine Van Camp vzw

Martine Van Camp vzw

Open Plaats Dagcentrum (RTH)


Datum registratie : 12/05/2017

Aanbod :

 • Dagondersteuning  - Atelierwerking
 • De cliënt kan instromen via Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

 <.....

lMartine Van Camp vzw

Martine Van Camp vzw

Open Plaats Bezigheidstehuizen


Datum registratie : 27/07/2017

Aanbod :

 • Intensieve woonondersteuning (met 24u begeleiding)
 • Beschikken over een persoonsvolgend budget

 

Beschrijving aanbod.....

lMartine Van Camp vzw

Martine Van Camp vzw

Open Plaats Inclusief Wonen


Datum registratie : 06/10/2017
 

Aanbod:

 • I<.....

lOns Tehuis Brabant vzw

Ons Tehuis Brabant vzw

Open plaatsen


OTB heeft momenteel 2 open plaatsen (intensieve) woonondersteuning, gekoppeld aan dagondersteuning. De 24-uursondersteuning (begeleiding en permanentie) krijgt een vraaggestuurde invulling binnen een collectieve setting.

Ben je geïnteresseerd? Ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem voor meer informatie cont.....

lRozemarijn vzw

Rozemarijn vzw

Rozemarijn Tildonk zoekt cliëntenvoor zijn dagbestedingsproject.


foto Rozemarijn

Rozemarijn Tildonk heeft nog een aantal plaatsen voor het dagbestedingsproject in de Engelenburcht.

cliëntenworden gecoacht en krijgen ondersteuning bij activiteiten van hun keuze: atelierwerking ter plaatse in de Engelenburcht en/of begeleid vrijwilligerswerk in de buurt.

lStichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

open plaats in leefgroep Wilg 3 - campus Park


Wilg 3 is een gemengde leefgroep waar 10 volwassenen verblijven met een ernstig mentale meervoudige beperking.
De leefgroep bevindt zich samen met 6 andere leefgroepen in het hoofdgebouw ‘Campus Park’ in het centrum van Tienen.

In Wilg 3 kan je in woon- en dagondersteuning komen. De leefgroep biedt zowel overdag als ’s nachts continu toe.....

lStichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

open plaats in leefgroep woning 13 - campus Ten Haghedorne


Doelgroep:

 • Personen met ernstig meervoudige beperkingen, met een diep mentale beperking. Heel beperkt in contactname.
 • Leeftijd: vanaf 18 jaar
 • Geslacht: gem.....

lStichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

open plaats in leefgroep Wilg 1 - campus Park


Doelgroep:

 • Personen met ernstig meervoudige beperkingen, met een diep mentale beperking. Heel beperkt in contactname.
 • Leeftijd: vanaf 18 jaar
 • Geslacht: gemengde groepen

 

meer informatie

lStichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

Open plaats in Woning 10


 

OPEN PLAATS: Woning 10

 

- <.....

lStichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

open plaats: woning 13


Open plaats Stichting M.M. Delacroix : Woning 13

lStichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

open plaats: wilg 1OPEN PLAATS: Wilg 1

 

- Personen .....

lStichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

open plaats: wilg 3


Open plaats Stichting M.M. Delacroix
 

lStichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

open plaats: huis 2


Open plaats Stichting M.M. Delacroix : Huis 2

 • Personen met een matig tot ernstig mentale handicap<.....

lStichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

2 open plaatsen: woning 102 OPEN PLAATSEN: Woning 10

 

- Pe.....