Plaatsen voor Stage

Voorziening Gemeente Stage Titel Afdeling Doelgroep Periode Views Beschikbaar Acties
Huis in de Stad vzw Tienen Huis 2 Wonen Volwassenen met een mentale beperking en redelijk hoge zelfredzaamheid 01-01-2023 tot 30-06-2023 298 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Leefgroep 3 Wonen Volwassenen met een mentale beperking - leefgroep 01-02-2023 tot 30-06-2023 304 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Dagcentrum Dagbesteding Volwassenen met een mentale beperking 01-02-2023 tot 30-06-2023 304 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Leefgroep 1 Wonen Volwassenen met een mentale beperking - leefgroep 01-09-2022 tot 30-06-2023 291 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Leefgroep 4 Wonen Volwassenen met een mentale beperking - leefgroep 01-04-2023 tot 30-06-2023 79 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Leefgroepen verzorgende Wonen Volwassenen met een mentale beperking 01-09-2022 tot 30-06-2023 286 Ja Meer info Aanvraag form
Ave Regina vzw Lovenjoel uitdagende stage met kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden Jongerenzorg kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden, al dan niet in combinatie met een licht mentale beperking 01-09-2022 tot 31-12-2022 262 Ja Meer info Aanvraag form
Ave Regina vzw Lovenjoel uitdagende stage in verticale leefgroep met gedrags- en emotionele moeilijkheden Jongerenzorg kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden, al dan niet in combinatie met een licht mentale beperking 01-09-2022-31-12-2022 283 Ja Meer info Aanvraag form
Ave Regina vzw Lovenjoel uitdagende stage met jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of licht mentale beperking Jongerenzorg jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of licht mentale beperking 01-09-2022 tot 31-12-2022 295 Ja Meer info Aanvraag form
Ave Regina vzw Lovenjoel uitdagende stage dagopvang Jongerenzorg kinderen met autisme 01-09-2022 tot 31-12-2022 243 Ja Meer info Aanvraag form