Plaatsen voor Stage

Voorziening Gemeente Stage Titel Afdeling Doelgroep Periode Views Beschikbaar Acties
Huis in de Stad vzw Tienen Huis 2 Wonen Volwassenen met een mentale beperking en redelijk hoge zelfredzaamheid 01-09-2022 tot 30-06-2023 88 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Leefgroep 3 Wonen Volwassenen met een mentale beperking - leefgroep 01-09-2022 tot 30-06-2023 83 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Dagcentrum Dagbesteding Volwassenen met een mentale beperking 01-09-2022 tot 30-06-2023 93 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Leefgroep 1 Wonen Volwassenen met een mentale beperking - leefgroep 01-09-2022 tot 30-06-2023 73 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Leefgroep 2 Wonen Volwassenen met een mentale beperking - leefgroep 01-09-2022 tot 30-06-2023 81 Ja Meer info Aanvraag form
Huis in de Stad vzw Tienen Leefgroepen verzorgende Wonen Volwassenen met een mentale beperking 01-09-2022 tot 30-06-2023 70 Ja Meer info Aanvraag form
Ave Regina vzw Lovenjoel uitdagende stage met kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden Jongerenzorg kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden, al dan niet in combinatie met een licht mentale beperking 01-09-2022 tot 31-12-2022 54 Ja Meer info Aanvraag form
Ave Regina vzw Lovenjoel uitdagende stage in verticale leefgroep met gedrags- en emotionele moeilijkheden Jongerenzorg kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden, al dan niet in combinatie met een licht mentale beperking 01-09-2022-31-12-2022 78 Ja Meer info Aanvraag form
Ave Regina vzw Lovenjoel uitdagende stage met jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of licht mentale beperking Jongerenzorg jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of licht mentale beperking 01-09-2022 tot 31-12-2022 85 Ja Meer info Aanvraag form
Ave Regina vzw Lovenjoel uitdagende stage dagopvang Jongerenzorg kinderen met autisme 01-09-2022 tot 31-12-2022 36 Ja Meer info Aanvraag form