detail open plaats

Open plaats dagondersteuning vzw ALVINNENBERG

Alvinnenberg vzw

Vzw Alvinnenberg is gelegen in de Gaston Feremanslaan 27 te Heverlee en heeft een vlotte verbinding met Leuven.  

Voor wie?

Zowel mannen als vrouwen, jongvolwassenen en ouderen, met een persoonsvolgend budget of  recht op RTH-middelen, kunnen zich aanmelden.

Wat doen we?

Jouw mogelijkheden en interesses vormen het vertrekpunt in de zoektocht naar ‘zinvol werk'.
In onze organisatie kan je kiezen uit een brede waaier van activiteiten:

Belevingsgerichte activiteiten: beleving en ontspanning staan centraal. Het aanbod is gericht op actieve activiteiten, waarbij prikkeling of stimulering van zintuigen centraal staan, en op ontspannende begeleidingsmomenten in een aangepaste omgeving.                

Verder bieden we ook diverse activiteiten op verplaatsing aan zoals (water-) snoezelen in het Balanske. Tot deze pijler behoren o.a. ‘Living’ op woensdag (50+), beleving, het ontspanningsatelier, enz.  

Productieve activiteiten: we werken naar een kwalitatief product toe dat intern of extern verkocht wordt. We organiseren o.a. kook-, bak-, tuin-, crea- en semi-industriële ateliers. 

Spel- en bewegingsgerichte activiteiten: o.a. omnisport, wandelen, zwemmen en paardrijden staan hier op het programma.

Creatieve activiteiten: creëren met klei, papiermarché, juwelen, zeep en wenskaarten maken.  Dit is slechts een greep uit onze creatieve ateliers.

Community building: we gaan, op verplaatsing in groep, zinvol werk verrichten in het midden van onze maatschappij. Zo gaan we bijvoorbeeld voorlezen in de bibliotheek, we houden de begraafplaats van de Stad Leuven proper, we  organiseren Bar Michotte, waar mensen uit de buurt iets kunnen eten en drinken en in Barbuur in Oud-Heverlee creëren we een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Het leggen van contacten en inclusief deel uitmaken van onze samenleving staat centraal. 

Daarnaast willen we jou via begeleid werken de kans bieden om zinvol werk te verrichten in het midden van onze maatschappij. Zo kan je als individuele vrijwilliger aan de slag in een school, organisatie, lokale overheid, etc. Ook in groep dragen we op heel wat werkplekken een steentje bij. 

Indien interesse of een woordje uitleg kan u terecht bij onze sociale dienst en vragen naar Mira Hermans of Elien De Clerq, 016/30.88.96, of mailen naar mira.hermans@alvinnenberg.be/elien.declerq@alvinnenberg.be.