detail open plaats

Rozemarijn Tildonk zoekt cliënten voor zijn dagbestedingsproject.

Rozemarijn vzw

foto RozemarijnRozemarijn Tildonk heeft nog een aantal plaatsen voor het dagbestedingsproject in de Engelenburcht.

cliënten worden gecoacht en krijgen ondersteuning bij activiteiten van hun keuze: atelierwerking ter plaatse in de Engelenburcht en/of begeleid vrijwilligerswerk in de buurt.

Wij werken zeer kleinschalig en vraaggericht.
We trachten een nauwe samenwerking op te bouwen met de lokale gemeenschap.

Intake verantwoordelijke: Ingrid Adriaenssens, 015/51 52 13

Begeleiders Tildonk: Sigrid Missotten en Ine Van Velthoven
 0491/05 90 66
www.facebook.com/Rozemarijn-Tildonk