detail open plaats

Open Plaats Dagcentrum (PVB)

Martine Van Camp vzw

Open Plaats Dagcentrum (PVB)

Datum registratie : 21/10/2020

Aanbod :

  • Dagbesteding
  • De cliënt dient te beschikken over een persoonsvolgend budget
  • Indien men een vraag heeft voor twee dagen dagondersteuning of minder, is ook instroom via Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) mogelijk.

 

Beschrijving aanbod :

  • Het gaat om groepsactiviteiten georganiseerd rond vier thema's, namelijk arbeidmatige activiteiten, vormingsactivitieten, bewegings- en sportactiviteiten en ontspanningsactiviteiten.
  • De clienten wordt geacht:

                        • Kunnen om te gaan met groepsactiviteiten met ongeveer 10 deelnemers en drukte van overgangsmomenten
                        • Niet volledig afhankelijk te zijn van individuele ondersteuning en begeleiding
                        • Mits enige ondersteuning (bv. versnijden van eten, ...) zelfstandig te eten
                        • Enigzins mobiel te zien (niet permanent rolstoel gebonden)
                        • Eventueel mogelijkheid tot gebruik van georganiseerd vervoer (individueel te bekijken)
                        • Geen acute psychiatrische problematiek te hebben 

Doelgroep : Locatie afhankelijk van profiel

  • Dagcentrum Speelhofstraat gelegen op de Speelhofstraat 8 - 3290 Diest richt zich op cliënten met een licht tot matig mentale beperking
  • Dagcentrum Turnhoutsebaan gelegen op de Turnhoutsebaan 57 - 3294 Diest-Molenstede richt zich op cliënten met een ernstig mentale beperking

 

Leeftijd : Volwassenen (Vanaf 18 jaar)

Contactgegevens : Wendy Bortels , 013 / 35 16 04 , wendybortels@martinevancamp.be