detail open plaats

Open plaats: Thuys 3

Stichting M.M. Delacroix

Open plaats Stichting M.M. Delacroix : Thuys 3


  Personen met een ernstig tot diep mentale handicap
  Leeftijd: vanaf 18 jaar
  Geslacht: gemengde groepen
  Cliënten met bijkomende motorische sensorische en/of gedragsproblemen voor zover de 
draagkracht van de groep en de accommodatie dit toelaten met het oog op kwaliteitsvolle 
zorg.
  Begeleidingsintensiteit 5 (volgens VAPH)
Ondersteuningsnood in functie van mogelijks bijkomend motorisch en/of sensorische 
beperkingen of van medische problemen.
  Permanentieniveau 5 of 6 (volgens VAPH)
Dag en nacht is er toezicht en feitelijke ondersteuning.
Daginvulling in de leefgroep of deeltijdse deelname aan de atelierwerking in de Cleynen 
Bempt.

Dagelijkse aanbieding van continue en intensieve ondersteuning op alle levensdomeinen.
De eigen bijdrage aan activiteit van de persoon is gering.
Specifieke deskundigheid op gebied van medische opvolging, persoonlijke verzorging, 
maaltijdbegeleiding en motorisch management van de meervoudige beperkingen. Tilliften, 
hoog-laagbedden en bedden zijn ter beschikking.

De dagondersteuning gebeurt binnen de leefgroep. Er wordt gewerkt met de principes van 
de basale stimulatie.  Individuele therapiemomenten worden voorzien indien geïndiceerd: 
kiné, ergo of muziektherapie, therapie met paarden.
Motorische stimulatie en activatie wordt voorzien via een wisselhoudingsprogramma.
Er zijn leefgroepsgebonden en leefgroepsoverschrijdende stimulatiegerichte activiteiten.
Op regelmatige basis wordt uitstap buiten de leefgroep voorzien. Momenten van 
vrijetijdsbesteding worden opgevuld door passieve stimulatie.
Mogelijkheid tot  deelname aan de dagateliers van de Cleynen Bempt wordt eveneens 
voorzien wanneer cliënt hiervoor in aanmerking komt.

Kandidaten met een persoonsvolgend budget kunnen zich aanmelden. 

Contact:
sociale_dienst@stichtingdelacroix.be – 016/819831