detail open plaats

Individuele begeleiding

Staf vzw

Zelfstandig wonen met de steun van een sterk team? Steun op Staf.

In de zomer van 2020 werd vzw Begeleid Wonen Leuven ‘vzw Staf’. Een nieuwe naam voor een sterk team waarbij mensen met een beperking terecht kunnen. Staf staat mensen met een beperking bij in het zelfstandig thuis leven, door hen één-op-één en zij-aan-zij te versterken.

We helpen onder andere met de organisatie van het huishouden, zorgen ervoor dat alle nodige documenten in orde zijn en bieden een luisterend oor tijdens moeilijke momenten.  

Staf zorgt voor ondersteuning bij dagdagelijkse zaken, van relaties en gezondheid tot administratie. We werken op een laagdrempelige, persoonlijke en flexibele manier. We werken intensief samen met andere diensten en organisaties, om zo de gepaste ondersteuning te geven: thuishulpdiensten, CAW, OCMW, buurtopbouwwerk, jeugdzorg, eerstelijnshulp, …

Voor wie?

Je kan begeleiding aanvragen als je meerderjarig bent en:

  • je hebt een verstandelijke, fysieke, visuele of auditieve beperking
  • je hebt een autismespectrumstoornis (ASS)
  • je hebt een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Belangrijk: je hebt niet altijd een VAPH-erkenning nodig, een vermoeden van beperking is voldoende.

Staf is actief in heel het arrondissement Leuven en een stuk van het arrondissement Halle-Vilvoorde (Druivenstreek). Er is een kantoor in Leuven, Diest en Overijse.

Bekijk de formules van Staf op onze website: https://wijzijnstaf.be/nl/ondersteuning/onze-formules

Of neem contact op via mail (info@wijzijnstaf.be) of tel. 016 23 20 42