detail open plaats

Huis Dahlialaan

Huis in de Stad vzw

Situering

Het huis in de Dahlialaan is een leefomgeving voor bewoners die graag samenwonen in een huiselijke sfeer, in de nabijheid van Huis in de Stad. De bewoners zijn vrij zelfstandig, maar hebben dagelijks nog enige ondersteuning nodig. Daarvoor worden er vaste begeleidingsmomenten ingepland.

De Dahlialaan vormt een mooie brug tussen de beschermde setting van HIS en het leven in de stad. Er wordt ook organisatorisch verbinding gemaakt met huis 1.

Zorgzwaarte

B3 Er wordt dagelijks ondersteuning geboden. Het gaat om een eerder beperkte ondersteuningsnood op een aantal levensdomeinen. Het komt niet vaak voor dat een activiteit volledig moet overgenomen worden.

P3 De persoon kan iemand telefonisch bereiken of oproepen die onmiddellijk fysiek aanwezig kan zijn om ondersteuning te bieden. 

Infrastructuur

Het huis is niet rolstoeltoegankelijk. Ook het feit dat het huis op wandelafstand van HIS gelegen is, maakt dat enige mobiliteit van de bewoners wenselijk is.

Meer informatie?

Neem contact op met Karolien Boonen of Kristel Beyens via zorgloket@huisindestad.be of 016/80.46.56.