Stagiaires

Alvinnenberg vzw

Alvinnenberg vzw

Alvinnenberg v.z.w. is een tehuis voor volwassen personen met een verstandelijke en eventueel een bijkomende fysische beperking. De vereniging werd onder impuls van Interleuven, Kiwanis Leuven en MPI Terbank in 1988 opgericht.

Apojo vzw

Apojo vzw

In Apojo vzw richten we ons tot volwassen personen met een handicap. We ondersteunen hen bij het maken van keuzes en het uitbouwen van een eigen leven. We bieden op verschillende manieren ondersteuning en zorg aan.

Ave Regina vzw

Ave Regina vzw

Ave Regina vzw is een begeleidingscentrum voor jongeren en voor volwassenen. Het ondersteuningsaanbod van de jongerenzorg is gericht op kinderen en jongeren met een licht mentale beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen (GES). Voor volwassenen met een verstandelijke beperking is er, rekening houdend met de zorgvraag, ondersteuning mogelijk via één of meer modules nl. dagondersteuning, woonondersteuning, individuele ondersteuning, groepsbegeleiding.

Ganspoel vzw

Ganspoel vzw

Centrum Ganspoel organiseert de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele of visueel-meervoudige beperking.

Huis in de Stad vzw

Huis in de Stad vzw

vzw Huis in de Stad wil personen met een handicap helpen hun leven zo goed mogelijk te maken. Zij kunnen in Huis in de Stad vzw komen werken en/of komen wonen. Wij werken samen met de personen met een handicap en hun familie aan een echte thuis op maat.

Martine Van Camp vzw

Martine Van Camp vzw

VZW “Martine Van Camp” wil een kwalitatief sterk antwoord geven op de vraag van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking naar ondersteuning op het vlak van leven, wonen en dagbesteding.

MPC Terbank vzw

MPC Terbank vzw

MPC Terbank is een voorziening voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met een licht of matig verstandelijke beperking met al dan niet bijkomende emotionele of gedragsproblemen.

Ons Tehuis Brabant vzw

Ons Tehuis Brabant vzw

Opvang en begeleiding van volwassenen met een mentale beperking. Onze opdracht is de kwaliteit van leven te bevorderen voor volwassen personen met een mentale beperking, zowel op het vlak van wonen als dagbesteding, als op vlak van vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling en zorg.

Prieeltje vzw

Prieeltje vzw

’t Prieeltje is een kleinschalig dagverblijf voor (nog) niet schoolgaande, mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen. Ze zijn welkom van 0 tot 21 jaar. Voor sommige kinderen, op voorschoolse leeftijd, is het dagverblijf een voorbereiding op het Buitengewoon Onderwijs. Voor anderen betekent ’t Prieeltje een meer aangepaste, blijvende opvang.

Rozemarijn vzw

Rozemarijn vzw

Wij organiseren de opvang en begeleiding van volwassen personen met een handicap te Keerbergen en Haacht, provincie Vlaams-Brabant

Staf vzw

Staf vzw

Stichting M.M. Delacroix

Stichting M.M. Delacroix

De Stichting Marguerite-Marie Delacroix staat in voor een professionele begeleiding van kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische stoornissen, en van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze begeleiding kan de vorm aannemen van een verblijf in het internaat of tehuis voor niet-werkenden, en van een deelname aan de atelierwerking in het dagcentrum.

tRede

tRede

Windekind vzw

Windekind vzw

Zorgcentrum Siddartha vzw

Zorgcentrum Siddartha vzw

Zorgcentrum Siddartha VZW, voorheen bekend als "Leefgemeenschap", is een vergunde zorgaanbieder voor volwassenen met een verstandelijke handicap en eventuele bijkomende psychische en gedragsproblemen.

We bieden woonondersteuning in een leefgroep aan, we bieden dagondersteuning voor onze bewoners en voor externen en we begeleiden mobiel en ambulant een 5 tal mensen in een inclusieve woning.